Header Image

WoW-Keet

Inmiddels staat de WoW-keet en is de opening gepland op 21 september 2023.

En de opening was een feestje!

https://lnkd.in/eRUc4dCs

Zelf zal ik met name een bijdrage leveren aan het vormgeven van praktische opdrachten voor VO (o.a. technasia, techniek HAVO, O&O, T&T etc.) in relatie tot Waterbouw.

Bij de opzet is gekozen het vorm te geven door middel van de navolgende projectonderdelen Het Baggermuseum, Quadraet en Career Boost (Dordrecht Academy) vormen een consortium dat een WoW-keet gaat realiseren op het terrein van het Baggermuseum: een onderwijs en innovatie hub voor de water- en scheepsbouw. Hiermee wil het consortium bijdragen aan de instroom en het behoud van goed personeel in de waterbouw en de verdere verbetering van het imago van de sector.  Het Baggermuseum heeft namens van dit consortium een financiële bijdrage van gevraagd aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw voor de opstart van de WoW-keet.

Wat is de WoW-keet?

De WoW-gate is een fysieke accommodatie op het terrein van het Nationaal Baggermuseum waar:

  • Leerlingen (po en vo), studenten (mbo en hbo), gevestigde bedrijven in water- en scheepsbouw, startups en onderzoekers leren en samenwerken aan concrete innovaties in de waterbouw.
  • Regelmatig themabijeenkomsten worden georganiseerd over ontwikkelingen in de sector en tussentijdse resultaten van studenten en young professionals worden gedeeld.
  • Gevestigde bedrijven in de water- en scheepsbouw toekomstig en nieuw talent treft, maar ook in contact komt met startups met relevante technologieën.
  • Bezoekers informatie halen en mee kunnen praten over de transformatie van het Baggermuseum in een WoW-experience.

De WoW-keet vertoont sterke overeenkomsten met een startup: en jonge onderneming met een vernieuwend idee dat gericht is op snelle groei. Tijdens de opstartfase wordt het aanbod in de praktijk doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen en met behulp van inkind bijdragen van partners en opstartfinanciering vanuit fondsen en subsidies.

Meerwaarde en ambities WoW-keet Het consortium streeft naar instroombevordering, verbetering kennisniveau, versterking van het innovatieve vermogen en imago-ontwikkeling.

Artikelen

Geen berichten gevonden.

nationaalbaggermuseum.nl