Werk doet er toe, Ambitiefonds Avres

Het plan Sociale Innovatie “Behoud van werk voor werknemers met beginnende vorm van dementie” is inmiddels goedgekeurd en gestart!

De directe aanleiding is een vraag die ik kreeg van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Deze afdeling werd geconfronteerd met een concrete casus van een relatieve jonge werknemer die de diagnose, beginnende, dementie heeft. De vraag was enerzijds: zijn er instrumenten/tools die helpen zo iemand aan t werk te houden, bv door het werk aan te passen en de juiste begeleiding op de werkvloer te geven, maar anderzijds, als dat niet lukt de werknemer én het bedrijf te ondersteunen bij het zoeken van alternatief werk, bv bij een sociaal ondernemer of aanverwant. Een warme overdracht dus.

In het overleg van de regio, waarbij ook de regio-coördinator van Alzheimer Nederland aanwezig was, lag de focus toch vooral op het “herkennen” op de werkvloer van de tekenen die horen bij beginnende dementie. Te vaak wordt een snel antwoord gegeven die refereert aan “overwerkt”, burn-out, overgang e.d.

WAT GAAN WE DOEN

Bij dit proces willen we vooral de directe collega’s en leidinggevenden Inzetten. Deze zullen we willen informeren over deze ziekte en de verschillende stadia waarin zou kunnen worden herkend, hiertoe informatie beschikbaar maken, instrumenten aanleveren (bv gespreksvaardigheden) en dit in eerste instanties via workshops aanbieden aan werkgevers

*in het kader van een project dat onlangs is afgerond zijn diverse tools ontwikkeld, een aantal daarvan zijn zeker bruikbaar voor dit project (www.behoudvanwerk.nl), gaan we analyseren

WAT LEVERT T OP

  1. Het belang van dit project is dat we een veilige omgeving creëren voor de werknemer die geconfronteerd met deze heftige progressieve ziekte. Ook als dit betekent dat hij of zij van werkgever zal moeten veranderen.
  2. Een hoeveelheid tips, instrumenten, vaardigheden die het beschreven doel onder a. kunnen bewerkstelligen.
  3. Deze maken we bereikbaar bv middels een pagina op de website van Avres.
  4. Daarmee maken we werkgevers bewust ook van het belang van “behoud van werk”, ook als t niet meer gaat als voorheen. Ook dit is INCLUSIEF!
  5. We creëren een netwerk van waarin, inclusieve, werkgevers die dit thema herkennen en de weg weten naar andere, sociaal, werkgevers.

WIE HEBBEN WE NODIG

Naast de organisatie van Avres, meerdere disciplines, maar in eerste instantie de accountmanagers, zijn dat de accountmanagers/bedrijvencontactfuncionarissen van de gemeenten, de lokale ondernemersverenigingen, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en Alzheimer Nederland zelf.

EN DAN

Na de evaluatie/oplevering in december ’23 organiseren we een overleg  waarbij de verschillende partners aanwezig zijn en we spreken over de opbrengsten en een mogelijk vervolg. Bv hoe e.e.a. te implementeren in de dienstverlening van Avres.

TOT SLOT

Bij het ontwikkelen en geven van de workshop(s) is de bedoeling dat we ook mensen van de verschillende partners en ervaringsdeskundige inzetten. In het project “Behoud van Werk” werk ik samen met Mariëlle Visser van HorizonHR en tevens HR Business Partner bij Laurens in Rotterdam