Weer een Plan…

En wederom voor de tweede keer in korte tijd was minister Asscher in onze regio. Een paar weken geleden bij de IHC en nu bij Krohne Altometer en bij een Arbeidsmarktevent in Dordrecht.

Daarnaast was ook nog Mirjam Sterk afgelopen maandag te gast in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Mirjam is ambassadeur voor de Aanpak van Jeugdwerkloosheid.
Het is toch wel opvallend dat deze regio zo in de belangstelling staat!

Je vraagt je dan af of onze regio het nou zo in het bijzonder goed of misschien wel heel slecht doet in de bestrijding van (jeugd)werkloosheid. Er zal toch wel een reden voor deze belangstelling zijn…

Maar als je sec naar de cijfers kijk dan doen we het in onze regio niet opvallend goed of slecht.

Wij zijn dan ook een regio waar én de crisis in volle heftigheid toeslaat maar waar er óók sectoren zijn die het opvallend goed doen!

De regio is in ieder geval wel in beeld en dat is maar goed ook! Een kansrijke regio!

Dit brengt mij nog even op iets anders. Je leest dat prominenten als Lodewijk Asscher en Mirjam Sterk verschillende plannen het licht laten zien die de werkgelegenheid moeten bevorderen. Plannen waar weer subsidies, voorwaarden, voorschriften en een hele hoop regels aan vastkleven.

En dat het geld uit diverse bronnen komt, gemeente(n), regio, land of Europa maakt het alleen maar complexer.

De vraag doemt dan iedere keer op…….gaat dat nou echt helpen of tuigen we alleen maar weer een loket op of stellen we een makelaar aan!

Misschien zijn ondernemers in de regio veel meer geholpen als de overheid er alles aan doet werkgelegenheid te stimuleren! Richt je als overheden op nieuwe bedrijven, bedrijven die willen investeren in nieuwe technologieën, bedrijven die willen uitbreiden. Wees een faciliterende overheid…

De beste remedie tegen (jeugd)werkloosheid is werkgelegenheid! Laat de plannen dus vooral geënt zijn op het laatste!

Arie van den Herik