Header Image

Over Quadraet

MISSIE:

De kernopdracht van Quadraet is het verbinden van mensen en organisaties met als doel arbeidsmarktvraagstukken tot een oplossing te brengen. Quadraet initieert en begeleidt daartoe projecten die deze samenwerking handen en voeten geeft.

VISIE:

Quadraet heeft een eigen autonome visie op de toekomst van de arbeidsmarkt en hoe deze in relatie te brengen tot HR-beleid. Betekenisvolle thema’s als vergroten instroom, leven lang ontwikkelen en behoud van werk krijgen dan daarbij een innovatieve uitwerking.