Op weg naar 2018 en dan verder….

Bij het uitkomen van de Slagkracht duurt het nog maar een enkele week en dan gaan we met elkaar naar de stembus. Voor de landelijke verkiezingen. Nog niet eerder was het wellicht zo spannend! Overigens niet alleen in ons land maar de spanning is voelbaar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Frankrijk (voorjaar) en bij de Duitsers, deze kiezen een nieuwe Bondsdag in september. Wint het populisme verder terrein of zijn het toch weer de “gevestigde partijen” die invloed blijven houden…..

Dit overdenkende zijn de lokale verkiezingen van 21 maart 2018 nog ver weg.

Desalniettemin heeft ons bestuur wederom een zgn. “speerpuntje-boekje” in de voorbereiding. Wegens succes geprolongeerd, want ook in 2010 en 2014 heeft een dergelijk document het licht gezien. We hebben toen mogen constateren dat in meerdere verkiezings- en collegeprogramma’s thema’s uit ons speerpuntenboekje zijn overgenomen. Ook dit jaar hebben we dus de voorbereidingen ter hand genomen. De speerpunten staan dit jaar in het teken van de transitie die we als bestuur met onze vereniging willen bewerkstelligen. In een eerdere ledenvergadering hebben we hierover bericht. Met deze ontwikkeling in het achterhoofd hebben we de eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van nieuwe speerpunten die we wederom gaan inbrengen bij de verschillende politieke partijen in de regio.

We hebben hierbij gekozen voor het, voorlopige, thema: “Drechtsteden in Balans”. Dit met de kanttekening dat we als WD trendsettend willen zijn bij het vormgeven van een krachtige regio waarin het goed werken, ondernemen, leren en wonen is.

Een eerste denklijn vindt u hieronder verwoord.

Als we op weg willen naar een “Drechtsteden in Balans” is het noodzakelijk dat we de Drechtsteden bereikbaar én duurzaam maken. Een optimaal vestigingsklimaat is voorwaarde voor groei! In dit (groei)scenario is het goed werken en wonen in onze regio. Zaken, zoals fijnstof en geluid, die de leefbaarheid aantasten worden met voortvarendheid aangepakt. Als speerpuntregio voor energietransitie is Drechtsteden koploper met maatregelen voor energiereductie. Werkgevers Drechtsteden levert daarbij een concrete bijdrage door middel van een visie op de afwikkeling van het verkeer op de “Ruit van Klink”. Deze ruit omvat de A16, A15, A27 en N3. Een “Drechtsteden in Balans” betekent ook voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel en een (publiek) aanbestedingsbeleid dat er mede voor zorg draagt dat het MKB in de eigen regio bij voorrang in aanmerking komt bij de inkoop van de overheden inclusief de zogeheten verbonden partijen. De Drechtsteden zijn pas echt in balans als er sprake is van een echt krachtige regionale, economische, samenwerking.

We gaan dit de komende tijd verder uitwerken en concretiseren. Uw input hierbij wordt immer op prijs gesteld.