Header Image

Ondernemersfonds Zwijndrecht – project met VO-leerlingen

Het Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. De gelden die jaarlijks binnenkomen bij het Ondernemersfonds Zwijndrecht, vloeien terug naar de trekkingsgebieden. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers.

We gaan aan de slag voor het project “Die Zit”. Dit project zal twee doelen hebben; enerzijds willen wij het Stationsplein aantrekkelijker maken door banken te plaatsen op de huidige plantenbakken, anderzijds willen wij er een informatie bord plaatsen voor het project Diztrikt. Het plan is om de banken te laten maken en plaatsen door in samenwerking van Loket (VMBO), Da Vinci College (ROC) en Bouwmensen ZHZ (opleidingen bouw)”

Het bovenstaande is/was de oorspronkelijke aanvraag.
Na overleg met de eigenaar van 2 horeca-aangelegenheden op t plein en nader beraad, o.a. met Ruud Janssens van Walburg College is het plan enigszins aangepast. Met leerlingen van het Technasium gaan we o.a. op basis van een behoeftepeiling bij én de bedrijven op het Stationsplein én mensen die het plein passeren, naar en van de trein bv, in kaart brengen hoe het plein aantrekkelijker als verblijfsgebied kan worden.

Op basis van dit onderzoek is een ontwerp gemaakt worden, een maquette is daarbij een idee.
Bij het maken van dit ontwerp is ook informatie ingewonnen bij o.a. de gemeente (i.v.m. vergunningen bv), degene die het plan in de praktijk gaan realiseren, etc.

Inmiddels, juli 2023, hebben de leerlingen hun project opgeleverd en is er een vervolgopdracht verstrekt aan leerlingen van het Develstein College in Zwijndrecht.

Artikelen

Geen berichten gevonden.

ondernemersfondszwijndrecht.nl