Maatschappelijk verantwoord ondernemen anno 2014!

Als voorzitter en lid van het bestuur van de Werkgevers Drechtsteden word je met grote regelmaat uitgenodigd voor werkgroepen, stuurgroepen, visiegroepen, presentaties, symposia, vergaderingen, overleggen en dergelijke. Niet altijd is tevoren volstrekt duidelijk wat exact de inhoud is van zo’n bijeenkomst. Maar ja, als prominente vertegenwoordiger van het regionaal bedrijfsleven willen we graag meedenken en ons figuurlijke steentje bijdragen.

Zo ontvingen we een aantal weken geleden de uitnodiging voor een Stadslandbouw Symposium in het Energiehuis. Eerlijk maakte de uitnodiging mij wel nieuwsgierig. Had wellicht ook te maken met de ondertitel: “duurzame verdienmodellen en regio-ontwikkeling”. En ik moet zeggen dat mijn toch gering aanwezige scepsis gelogenstraft is. In de avonduren mocht ik aanwezig zijn bij een aantal presentaties en debatten omtrent het thema van de duurzame verdienmodellen in het licht van een aantal prominente ontwikkelingen in deze mooie regio. Te noemen vallen daarbij de nieuwe Dordtse Biesbosch en het Deltaprogramma 2015. Enorm boeiend om te zien hoe een concept als de Buytenhof, een multifunctionele zorgboerderij en agrarisch natuurbeheer, gewoon business is maar wel op een professionele duurzame basis. Maar dit geldt ook voor de Peerdegaerdt, landgoed nieuwe stijl. Dit laatste concept werd toegelicht als een model van de “The Blue Economy”. De “Blue Economy” is een concept van Gunter Pauli. Sommigen benoemen dat als de circulaire economie.

Daarnaast werden we ook nog verrast door de ontwikkelaar van een beoogd Inspiratiecentrum Delta Biesbosch.

Het boeiende van het bovenstaande is dat zo’n avond heel goed past bij deze uitgave van Drechtsteden Business. “MVO en Vastgoed”. De verbinding van deze twee thema’s is dus ‘The Blue Ecomomy”. Leest u het nog maar eens op na: www.theblueeconomy.org.

Dus absoluut geen spijt, maar heel veel wijzer geworden!