Maak Arbeidsmarktbeleid structureel onderdeel van portefeuille Economie!

Voor Werkgevers Drechtsteden is Arbeidsmarktbeleid een integraal onderdeel van haar activiteiten bij het behartigen van de belangen van de in de regio gevestigde bedrijven. Bestuursleden zijn actief in diverse werkgroepen op dit gebied en zijn frequent aanwezig bij bijeenkomsten die rondom dit thema worden georganiseerd.

Ook neemt Werkgevers Drechtsteden hiertoe zelf het initiatief, zoals bv in het kader van de Participatiewet. Naar de mening van onze vereniging dragen werkgevers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dit betekent het creëren van plekken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of voor jongeren die een BBL-, stageplek of afstudeeropdracht zoeken! Naast dat van werkgevers een inspanning in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mag worden verwacht is het nadrukkelijk ook een issue van vorm geven aan de groei van je onderneming. Het zijn investeringen in menselijk kapitaal die zich gaan uitbetalen. Door het slim(mer) organiseren van werkprocessen kunnen werknemers met een handicap uiterst productief én dus relatief goedkoop worden ingezet. Meerdere bedrijven in de regio zijn daar markante voorbeelden van. Daarnaast zal in de nabije toekomst in meerdere vakgebieden er een tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten zich voordoen. Dit kan de groei van de onderneming belemmeren. Ook op dit gebied kunnen vele bedrijven in de regio als voorbeeld dienen. Bedrijven die al langere tijd studenten de mogelijkheid geven ervaring op te doen en niet zelden daarna in dienst treden bij dit bedrijf!

Politiek is nog te veel Arbeidsmarktbeleid een onderdeel van het sociaal domein en maakt daarom veelal deel uit van de portefeuille : “sociaal”. Naar het oordeel van onze vereniging dus onterecht. Arbeidsmarktbeleid dient deel uit te maken van de portefeuille “economie”! De argumenten zijn hierboven voldoende uiteengezet!