Header Image

Hersenletsel.nl/Behoud van Werk

Na afgelopen jaren jaren gewerkt te hebben aan het project Behoud van Werk, zoals hieronder beschreven, ben ik toegetreden tot het bestuur van de Hersenletsel.nl Zuid-Holland (www.hersenletsel.nl).

De opbrengsten van het project Behoud van Werk zijn te vinden op www.behoudvanwerk.nl

Het Albert Schweitzer ziekenhuis constateert dat de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis niet zo één, twee, drie het gewone leven weer oppakt. Thuis niet, maar zeker ook niet op het werk. Dit terwijl de betreffende werknemer niets liever doet dan “gewoon” weer aan het werk.

Uit diverse studies is gebleken dat “werk het beste medicijn” is. Daarbij komt ook nog dat voor zowel de werknemer als deze werkgever “behoud van werk” van groot belang is. Voor de werknemer van belang om “van waarde” te blijven en voor de werkgever om allerlei discussie met UWV, Arbodiensten, re-integratiebureau’s en dergelijke te vermijden.

Vanuit deze ambitie is onder meer contact gezocht met de Federatie van Ondernemersverenigingen/ Werkgevers Drechtsteden en is dit plan ontstaan. Studenten van Hogeschool zijn ingezet om de eerste aanzet te doen en hebben inmiddels hun rapport opgeleverd (januari 2021).

ACHTERGROND

Op dit moment heeft 20% van de beroepsbevolking een chronische aandoening en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030 zal één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten hebben (onderzoeksrapport ArboUnie 2016)

De vier 4e jaars studenten van de HR opleiding aan Avans Hogeschool hebben een eerste onderzoek gedaan naar hoe een aantal werkgevers omgaan met patiënten met een chronische aandoening en daarbij is o.a. gebleken dat deze werkgevers graag voorzien én de weg gewezen willen worden naar handige tips door middel van een toolbox en doorverwijzingen naar o.a. patiëntenverenigingen.

*uit rapport studenten

Momenteel werken mensen met een chronische ziekte aanzienlijk minder dan mensen zonder chronische ziekte (Rug, 2019). Dit blijkt o.a. uit cijfers van recent uitgevoerd onderzoek.

DOELSTELLING

MKB-bedrijven ondersteunen in het proces duurzame inzetbaarheid rondom het faciliteren en ondersteunen van een chronisch zieke medewerker zodat deze behouden kan worden voor de organisatie. Er is specifiek voor MKB bedrijven gekozen, omdat deze over het algemeen niet over een HR afdeling beschikken die zaken rondom duurzame inzetbaarheid kan begeleiden. Het komt aan op de direct leidinggevende die daar ondersteuning bij nodig heeft.

Artikelen

Inspiratiedag 2022

Het is u vast niet ontgaan, dat de jaarlijkse Inspiratiedag van Werkgevers Drechtsteden er bijna weer aankomt! Op donderdag 13 oktober ...

www.behoudvanwerk.nl