“Duurzaamheid” een containerbegrip?

En natuurlijk kan ook Drechtsteden Business niet achterblijven……een themanummer rondom Duurzaamheid en MVO. Maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder? En zijn we vervolgens allemaal wel zo duurzaam bezig? Scheiden we ons afval? Rijden we al elektrisch? Zijn we voor of tegen windmolens op ons bedrijventerrein? Bieden we als bedrijven gratis fruit aan? Maar ook. Vullen we de participatieplekken in? Allerlei initiatieven in de regio spelen op deze ontwikkeling in, waarbij immer een beroep op de bedrijven wordt gedaan om ons toch vooral aan te sluiten. Zo kennen we Duurzaamheidscentrum Weizigt, met een MVO-netwerk, de Duurzaamheidsfabriek, een Platform Duurzaamheid, wethouders/portefeuillehouders Duurzaamheid. Cirkellab en hiermee ben ik zeker niet compleet. Bv allerlei initiatieven met betrekking tot milieu, participatiewet en dergelijke laten we maar even buiten beschouwing.

Bedrijven zijn er zich van bewust dat ze een bijdrage aan “duurzaamheid” voor een betere leefomgeving, in de meest brede zin, dienen te leveren. Of het nu gaat “Planet”, de “Profit” of de “People”, de bekende drie termen uit de duurzame ontwikkeling. Nog te vaak zijn overheden, organisaties, maar ook bedrijven slechts met één of twee van deze aan de slag. Een gemiste kans. De termen werden bedacht door John Elkington. Deze adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling is van mening dat deze op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden!

Dit is dan de uitdaging waar we als regio samen naar moeten willen streven en samen in moeten optrekken! Ondernemers, overheid, onderwijs……de drie “O”-s aan de slag met de drie “P”-‘s!!

Boven deze column stond de vraag: “Duurzaamheid een containerbegrip?”. Ik heb een poging gedaan deze vraag te duiden en misschien moeten we ons gewoon vasthouden aan de definitie:

Duurzaamheid

is de term die gebruikt wordt voor alle acties die erop gericht zijn de negatieve gevolgen van het handelen van de mens op zijn omgeving te minimaliseren.

En nu aan de slag!