De praktijkbegeleider cruciaal voor een duurzame verbinding tussen nieuwe werknemer of stagiair en bedrijf/instelling

Oók Linkedin staat weer vol met vragen voor stageplaatsen. De huidige crisis leidt tot een veel minder aanbod van stageplaatsen. Bedrijven en instellingen (bv in de zorg) zijn druk met “overleven”. Desalniettemin wordt weer volop ingezet middels campagnes op aanwas van de noodzakelijke stageplaatsen. Anderzijds wordt ook volop aandacht besteedt aan investeren middels onder meer (bij)scholing in nieuwe mensen voor sectoren waar wél werk is!

Veel geld en aandacht dus voor werving! En begrijpelijk.

Tijdens mijn gesprekken in het veld hoor ik daarentegen ook dat, indien er al iemand is geworven en geplaatst, vaak de relatie van korte duur is, de verbintenis wordt soms weer spoedig verbroken omdat de match er toch niet blijkt te zijn. De nood was zo hoog dat er van beide kanten bijvoorbeeld wel heel snel ja is gezegd. Voor een meer zorgvuldige procedure was eigenlijk geen tijd.

In mijn waarneming is de praktijkbegeleider degene die binnen het bedrijf of de instelling wordt “aangewezen”, de nieuwe werknemer of stagiair onder zijn of haar hoede neemt, de weg wijst, vraagbaak en vertrouwenspersoon is, echte aandacht voor deze nieuwe collega heeft.

De praktijkbegeleider staat voor degene die primair zorg draagt voor die duurzame verbinding! Soms wordt dit ook wel de leermeester of mentor genoemd. Ik gebruik eerder de term “praktijkbegeleider” omdat hij of zij op de werkvloer aanwezig is. Direct bereikbaar voor de nieuwe medewerker. Mijn advies is te investeren in deze praktijkbegeleider! Draag er zorg voor dat deze in uw bedrijf of instelling daadwerkelijk herkenbaar is, maak hem of haar “zichtbaar”. Biedt ondersteuning aan. Diverse sectoren beschikken, bv via S-BB, over verschillende trainingen. Ook regionaal zijn diverse trainingen vaak beschikbaar. Het goed organiseren van de introductie, begeleiding en ontwikkeling van de instromende medewerker draagt bij aan die duurzame relatie en leidt tot veel minder uitval!

Succes!