De Innovatie Award, initiatief van Drechtsteden Business en Werkgevers Drechtsteden!

Als voormalig voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden ben ik bijzonder trots op het feit dat we samen met Drechtsteden Business de uitreiking van de Innovatie Award hebben mogen voorbereiden en uitvoeren.

Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden Business zijn gezamenlijk initiatiefnemer. We hebben deze inspanning verricht omdat we tot onze spijt en teleurstelling hebben moeten constateren dat met de grote reorganisatie van de Kamer van Koophandel ook de jaarlijkse uitreiking van de Kamer van Koophandel-prijs dreigde te verdwijnen. Met name ook een teleurstelling omdat we bij voortduring voorzieningen uit onze stad en regio zien verdwijnen! Nu lijkt daarbij zo’n prijsuitreiking niet het allerbelangrijkste. Toch was het bij uitstek de gelegenheid om eminente bedrijven in onze regio op de kaart te zetten! En ook in het verleden bleek telkens weer dat we ook wat dat betreft veel trotser zouden mogen zijn! Wat zijn er toch een mooie innovatieve bedrijven regio gevestigd. Bedrijven, groter en kleiner, die zelfs wereldmarktleider zijn. Ondernemingen met heel veel potentie dankzij omvangrijke inspanningen op het gebied van R&D. Zeker waar het de innovatieve, technologische maakindustrie betreft én gericht op de maritieme sector staan we ons mannetje!!

De afgelopen tijd hebben we veel ondersteuning ondervonden voor ons initiatief. Velen zijn aangehaakt middels een bestuursfunctie, een lidmaatschap van de Raad van Advies of deel uitmakend van de jury. Ook hebben we volle medewerking gekregen van de Regio Drechtsteden en Postillion Dordrecht. Beiden hebben zich voor meerdere jaren aan het evenement verbonden. Tevens hebben zich al diverse sponsoren gemeld. Ook reeds voor de komende jaren!