Dat is wat we zoeken… talent voor techniek!

Uit het EIM (Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf) rapport “Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021” blijkt dat juist sectoren die nu door de economische crisis extra hard worden getroffen, zoals de bouw en de afbouw, straks te maken krijgen met een groot aantal openstaande vacatures. Zo dreigt ook een groot tekort aan vakmensen in technische beroepen van de installatie- en elektrotechniek. De huidige crisis camoufleert veel van de onderliggende problemen.

Doordat in de komende jaren 226.000 gepensioneerden vertrekken raken we behalve heel veel vakmensen ook onmisbare ervaring kwijt die de nieuwe generatie vakmensen zo enorm hard nodig heeft. Als we niet voldoende jongeren opleiden krijgen we straks te maken met duizenden niet te vervullen vacatures. Een ramp voor de kenniseconomie en de topsectoren die deels afhankelijk zijn van de ambachtseconomie. Om dicht bij de sector techniek te blijven…het gaat dan bv om straatmakers, timmermannen, loodgieters, lassers en elektrotechnici. Zonder onder meer deze vakmensen daalt direct de kwaliteit van het leven van iedere Nederlander. Het onderzoek wijst uit dat het totaal aantal banen in één van de meest vitale sectoren van de Nederlandse economie met een jaarlijkse omzet van € 110 miljard, ligt in 2021 op 770.000.

Het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten) concludeert dat er flinke regionale verschillen te verwachten zijn en pleit er dan ook voor de afstemming van vraag en aanbod van “ambachtsmensen” in een regionale context af te stemmen. Rapporten van branches die in mijn bezit zijn (bouw/infra , afbouw, installatietechniek , metaal) geven een wat diffuus beeld. Sommige analyses zijn niet actueel of geven bv slechts een landelijk beeld. Ook dat onderstreept het belang van een regionale monitoring en bijbehorende initiatieven die de arbeidsmarkt op dit gebied kunnen versterken.

Daarom pleit ik voor een duidelijk economisch profiel voor onze regio, gaan we dan echt voor MARITIEM?, en stemmen we daar onze opleidingen op af!