Cell Technologies

Cell Technologies is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze kleine windmolen.

The Blade is een windturbine die is ontwikkeld voor de plaatsing op en bij woningen.
De windturbine gaat uiterst efficiënt om met de wind waardoor er een hogere opbrengst kan worden gerealiseerd dan bij de reeds bekende modellen. Voor het deel waar deze efficiëntie mee wordt bereikt loopt op dit moment een patentonderzoek. Het onderdeel wat de efficiëntie verzorgt draagt ook bij aan een beduidend stillere werking waardoor de turbine weinig tot geen overlast zal veroorzaken.
We beogen met The Blade een opwekking van 2000Watt te realiseren bij een windkracht van 4bft.
The blade kan worden aangesloten op een omvormer, net zoals de zonnepanelen worden aangesloten. Hierdoor hoeven er weinig tot geen ingrijpende maatregelen te worden getroffen om de windturbine onderdeel te maken van het energienetwerk in de woning.

Mijn inzet is gericht op de verbinding met het onderwijs (Duurzaamheidsfabriek, MBO en HBO).