Blogs

Op weg naar 2018 en dan verder….

Bij het uitkomen van de Slagkracht duurt het nog maar een enkele week en dan gaan we met elkaar naar de stembus. Voor de landelijke verkiezingen. Nog niet eerder was het wellicht zo spannend! Overigens niet alleen in ons land maar de spanning is voelbaar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Frankrijk (voorjaar) en bij de Duitsers, deze kiezen een nieuwe Bondsdag in september. Wint het ...
Lees meer

Netwerken…..het is net, samen, werken!

De bovenstaande uitspraak hoor ik met enige regelmaat in mijn omgeving. Als voorzitter van een mooie werkgeversorganisatie kom je op vele netwerkbijeenkomsten. De uitnodigingen voor bijeenkomsten die besloten worden met de woorden “na afloop is er gelegenheid tot netwerken” zijn talloos. Er zijn zelfs clubs die het netwerken als enig doel hebben. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over. ...
Lees meer

“Duurzaamheid” een containerbegrip?

En natuurlijk kan ook Drechtsteden Business niet achterblijven……een themanummer rondom Duurzaamheid en MVO. Maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder? En zijn we vervolgens allemaal wel zo duurzaam bezig? Scheiden we ons afval? Rijden we al elektrisch? Zijn we voor of tegen windmolens op ons bedrijventerrein? Bieden we als bedrijven gratis fruit aan? Maar ook. Vullen we de participatieplekken ...
Lees meer

Betere beroepspraktijkvorming in het MBO!

Als Werkgevers Drechtsteden volgen we ook de ontwikkelingen in het MBO op de voet. We voelen ons daarbij zeer verbonden met ons eigen regionale ROC. Onlangs heeft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer melding gemaakt van de voortgang van de kwaliteitsafspraken MBO. Conclusie daarbij is dat het MBO goed bezig is maar er qua beroepspraktijkvorming, de stage, nog het nodige te verb...
Lees meer

Maak Arbeidsmarktbeleid structureel onderdeel van portefeuille Economie!

Voor Werkgevers Drechtsteden is Arbeidsmarktbeleid een integraal onderdeel van haar activiteiten bij het behartigen van de belangen van de in de regio gevestigde bedrijven. Bestuursleden zijn actief in diverse werkgroepen op dit gebied en zijn frequent aanwezig bij bijeenkomsten die rondom dit thema worden georganiseerd. Ook neemt Werkgevers Drechtsteden hiertoe zelf het initiatief, zoals...
Lees meer