Blogs

Betere beroepspraktijkvorming in het MBO!

Als Werkgevers Drechtsteden volgen we ook de ontwikkelingen in het MBO op de voet. We voelen ons daarbij zeer verbonden met ons eigen regionale ROC. Onlangs heeft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer melding gemaakt van de voortgang van de kwaliteitsafspraken MBO. Conclusie daarbij is dat het MBO goed bezig is maar er qua beroepspraktijkvorming, de stage, nog het nodige te verb...
Lees meer

Maak Arbeidsmarktbeleid structureel onderdeel van portefeuille Economie!

Voor Werkgevers Drechtsteden is Arbeidsmarktbeleid een integraal onderdeel van haar activiteiten bij het behartigen van de belangen van de in de regio gevestigde bedrijven. Bestuursleden zijn actief in diverse werkgroepen op dit gebied en zijn frequent aanwezig bij bijeenkomsten die rondom dit thema worden georganiseerd. Ook neemt Werkgevers Drechtsteden hiertoe zelf het initiatief, zoals...
Lees meer

De Innovatie Award, initiatief van Drechtsteden Business en Werkgevers Drechtsteden!

Als voormalig voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden ben ik bijzonder trots op het feit dat we samen met Drechtsteden Business de uitreiking van de Innovatie Award hebben mogen voorbereiden en uitvoeren. Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden Business zijn gezamenlijk initiatiefnemer. We hebben deze inspanning verricht omdat we tot onze spijt en teleurstelling hebben moeten constateren...
Lees meer

Weer een Plan…

En wederom voor de tweede keer in korte tijd was minister Asscher in onze regio. Een paar weken geleden bij de IHC en nu bij Krohne Altometer en bij een Arbeidsmarktevent in Dordrecht. Daarnaast was ook nog Mirjam Sterk afgelopen maandag te gast in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Mirjam is ambassadeur voor de Aanpak van Jeugdwerkloosheid.Het is toch wel opvallend dat deze regio zo in de ...
Lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen anno 2014!

Als voorzitter en lid van het bestuur van de Werkgevers Drechtsteden word je met grote regelmaat uitgenodigd voor werkgroepen, stuurgroepen, visiegroepen, presentaties, symposia, vergaderingen, overleggen en dergelijke. Niet altijd is tevoren volstrekt duidelijk wat exact de inhoud is van zo’n bijeenkomst. Maar ja, als prominente vertegenwoordiger van het regionaal bedrijfsleven willen we graag m...
Lees meer