Blogs

De praktijkbegeleider cruciaal voor een duurzame verbinding tussen nieuwe werknemer of stagiair en bedrijf/instelling

Oók Linkedin staat weer vol met vragen voor stageplaatsen. De huidige crisis leidt tot een veel minder aanbod van stageplaatsen. Bedrijven en instellingen (bv in de zorg) zijn druk met “overleven”. Desalniettemin wordt weer volop ingezet middels campagnes op aanwas van de noodzakelijke stageplaatsen. Anderzijds wordt ook volop aandacht besteedt aan investeren middels onder meer (bij)scholing in n...
Lees meer

Vertel en ik luister, laat me zien en ik kijk, laat het me ervaren en ik leer

Het bovenstaande is een wijsheid van een Chinees filosoof (Lao Zhu). Inmiddels is deze wijsheid geadopteerd door de voorstanders van het zgn. hybride leren. Het leren voor een beroep kenmerkt zich door de verbinding van werken en leren. Nu en in de toekomst. In een werkomgeving leer je een vak onder de knie te krijgen en ervaar je wat je kunt. In een schoolse omgeving leer je deze ervaringen t...
Lees meer

Op weg naar 2018 en dan verder….

Bij het uitkomen van de Slagkracht duurt het nog maar een enkele week en dan gaan we met elkaar naar de stembus. Voor de landelijke verkiezingen. Nog niet eerder was het wellicht zo spannend! Overigens niet alleen in ons land maar de spanning is voelbaar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Frankrijk (voorjaar) en bij de Duitsers, deze kiezen een nieuwe Bondsdag in september. Wint het ...
Lees meer

Netwerken…..het is net, samen, werken!

De bovenstaande uitspraak hoor ik met enige regelmaat in mijn omgeving. Als voorzitter van een mooie werkgeversorganisatie kom je op vele netwerkbijeenkomsten. De uitnodigingen voor bijeenkomsten die besloten worden met de woorden “na afloop is er gelegenheid tot netwerken” zijn talloos. Er zijn zelfs clubs die het netwerken als enig doel hebben. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over. ...
Lees meer

“Duurzaamheid” een containerbegrip?

En natuurlijk kan ook Drechtsteden Business niet achterblijven……een themanummer rondom Duurzaamheid en MVO. Maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder? En zijn we vervolgens allemaal wel zo duurzaam bezig? Scheiden we ons afval? Rijden we al elektrisch? Zijn we voor of tegen windmolens op ons bedrijventerrein? Bieden we als bedrijven gratis fruit aan? Maar ook. Vullen we de participatieplekken ...
Lees meer