Blogs

WoW-keet geopend!

https://lnkd.in/eRUc4dCs ...

De praktijkbegeleider cruciaal voor een duurzame verbinding tussen nieuwe werknemer of stagiair en bedrijf/instelling

Oók Linkedin staat weer vol met vragen voor stageplaatsen. De huidige crisis leidt tot een veel minder aanbod van stageplaatsen. Bedrijven en instellingen (bv in de zorg) zijn druk met “overleven”. Desalniettemin wordt weer volop ingezet middels campagnes op aanwas ...

Vertel en ik luister, laat me zien en ik kijk, laat het me ervaren en ik leer

Het bovenstaande is een wijsheid van een Chinees filosoof (Lao Zhu). Inmiddels is deze wijsheid geadopteerd door de voorstanders van het zgn. hybride leren. Het leren voor een beroep kenmerkt zich door de verbinding van werken en leren. Nu en ...

Op weg naar 2018 en dan verder….

Bij het uitkomen van de Slagkracht duurt het nog maar een enkele week en dan gaan we met elkaar naar de stembus. Voor de landelijke verkiezingen. Nog niet eerder was het wellicht zo spannend! Overigens niet alleen in ons land ...

Netwerken…..het is net, samen, werken!

De bovenstaande uitspraak hoor ik met enige regelmaat in mijn omgeving. Als voorzitter van een mooie werkgeversorganisatie kom je op vele netwerkbijeenkomsten. De uitnodigingen voor bijeenkomsten die besloten worden met de woorden “na afloop is er gelegenheid tot netwerken” zijn ...

“Duurzaamheid” een containerbegrip?

En natuurlijk kan ook Drechtsteden Business niet achterblijven……een themanummer rondom Duurzaamheid en MVO. Maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder? En zijn we vervolgens allemaal wel zo duurzaam bezig? Scheiden we ons afval? Rijden we al elektrisch? Zijn we ...

Betere beroepspraktijkvorming in het MBO!

Als Werkgevers Drechtsteden volgen we ook de ontwikkelingen in het MBO op de voet. We voelen ons daarbij zeer verbonden met ons eigen regionale ROC. Onlangs heeft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer melding gemaakt van de ...

Maak Arbeidsmarktbeleid structureel onderdeel van portefeuille Economie!

Voor Werkgevers Drechtsteden is Arbeidsmarktbeleid een integraal onderdeel van haar activiteiten bij het behartigen van de belangen van de in de regio gevestigde bedrijven. Bestuursleden zijn actief in diverse werkgroepen op dit gebied en zijn frequent aanwezig bij bijeenkomsten die ...

De Innovatie Award, initiatief van Drechtsteden Business en Werkgevers Drechtsteden!

Als voormalig voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden ben ik bijzonder trots op het feit dat we samen met Drechtsteden Business de uitreiking van de Innovatie Award hebben mogen voorbereiden en uitvoeren. Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden Business zijn gezamenlijk initiatiefnemer. We ...

Weer een Plan…

En wederom voor de tweede keer in korte tijd was minister Asscher in onze regio. Een paar weken geleden bij de IHC en nu bij Krohne Altometer en bij een Arbeidsmarktevent in Dordrecht. Daarnaast was ook nog Mirjam Sterk afgelopen ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen anno 2014!

Als voorzitter en lid van het bestuur van de Werkgevers Drechtsteden word je met grote regelmaat uitgenodigd voor werkgroepen, stuurgroepen, visiegroepen, presentaties, symposia, vergaderingen, overleggen en dergelijke. Niet altijd is tevoren volstrekt duidelijk wat exact de inhoud is van zo’n ...

In Europa zijn er lassers genoeg!

Als voorzitter van een zeer actieve ondernemersvereniging als Werkgevers Drechtsteden voer je vele gesprekken over tal van onderwerpen. In al die gesprekken en ontmoetingen staat altijd het belang van de in de regio gevestigde bedrijven centraal. Het ene moment zijn ...

Dat is wat we zoeken… talent voor techniek!

Uit het EIM (Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf) rapport “Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021” blijkt dat juist sectoren die nu door de economische crisis extra hard worden getroffen, zoals de bouw en de afbouw, straks te maken krijgen met ...